Danh Sách ID Map trong Ninja School Online


Lệnh chát: gm+id ( viết liền )
Danh Sách ID Map trong Ninja School

>>Map0: Nhà thi đấu Haruna
>>Map1: Trường Hirosaki
>>Map2: Khu luyện tập
>>Map3: Đồng Hachi
>>Map4: Rừng đào Sakura
>>Map5: Rừng trúc Utra
>>Map6: Thác Kitajima
>>Map7: Rừng Mishima
>>Map8: Sông Watamaro
>>Map9: Nghĩa địa Izuko
>>Map10: Làng Kojin
>>Map11: Miếu Kamo
>>Map12: Miếu Oboko
>>Map13: Rừng gỗ Kouji
>>Map14: Rừng Aokigahara
>>Map15: Vách núi Ito
>>Map16: Thung lũng Taira
>>Map17: Làng Sanzu
>>Map18: Sân đền Orochi
>>Map19: Ngôi đền Orochi
>>Map20: Chân thác Kitajima
>>Map21: Đồi Fumimen
>>Map22: Làng Tone
>>Map23: Vách Ichidai
>>Map24: Đỉnh Ichidai
>>Map25: Đồi Kokoro
>>Map26: Cánh đồng Fuki
>>Map27: Trường Haruna
>>Map28: Ký túc xá Haruna
>>Map29: Hang Aka
>>Map30: Suối Akagi
>>Map31: Bờ biển Oura
>>Map32: Làng chài
>>Map33: Rừng Moshio
>>Map34: Đảo Hebi
>>Map35: Hang Meiro
>>Map36: Đồng Kisei
>>Map37: Núi Hashigoto
>>Map38: Làng Chakumi
>>Map39: Sông băng Yamato
>>Map40: Cánh đồng Hiya
>>Map41: Khu đá đỏ Akai
>>Map42: Khu đá đỏ Aiko
>>Map43: Làng Echigo
>>Map44: Đỉnh Okama
>>Map45: Hang núi Kurai
>>Map46: Hồ Stuki
>>Map47: Hẻm núi Takana
>>Map48: Làng Oshin
>>Map49: Đền Amaterasu
>>Map50: Rừng Kanashii
>>Map51: Rừng Toge
>>Map52: Rừng Kappa
>>Map53: Động Tamatamo
>>Map54: Đền Harumoto
>>Map55: Phong ấn Ounio
>>Map56: Nhà thi đấu Ookaza
>>Map57: Sân sau Miếu Oboko
>>Map58: Sân sau đền Orochi
>>Map59: Mũi Hone
>>Map60: Cửa hang Aka
>>Map61: Cửa biển Kawaguchi
>>Map62: Hang Chi
>>Map63: Hang Ha
>>Map64: Hang Kugyou
>>Map65: Mũi Nuranura
>>Map66: Khe núi Chorochoro
>>Map67: Núi Ontake
>>Map68: Núi Anzen
>>Map69: Vách Ainodake
>>Map70: Thung lũng chết
>>Map71: Rừng già
>>Map72: Trường Ookaza
>>Map73: Nhà thi đấu Hirosaki
>>Map74: Hang Inoshishi
>>Map75: Đấu trường cấp 10
>>Map76: Đấu trường cấp 20
>>Map77: Đấu trường cấp 30
>>Map78: Địa đạo Chikatoya
>>Map79: Đấu trường cấp 40
>>Map80: Cửa Chờ
>>Map81: Cửa Siêu Tốc
>>Map82: Cửa Né Tránh
>>Map83: Cửa Phản Đòn
>>Map84: Cửa Hỏa
>>Map85: Cửa Phong
>>Map86: Cửa Băng
>>Map87: Cửa Sa Mạc
>>Map88: Cửa Đồi Núi
>>Map89: Cửa Đầm Lầy
>>Map90: Cửa Bùa Chú
>>Map91: Động bàn tơ
>>Map92: Hang dơi
>>Map93: Hang thủ lĩnh
>>Map94: Hang tổ ong
>>Map95: Động bọ ngựa
>>Map96: Hang kỳ đà
>>Map97: Thiên Vương Động
>>Map98: Căn cứ địa
>>Map99: Bạch đài
>>Map100: Hành lang giữa
>>Map101: Hành lang trên
>>Map102: Hành lang dưới
>>Map103: Hắc đài
>>Map104: Cắn cứ địa
>>Map105: Tam hợp sơn động
>>Map106: Long xà động
>>Map107: Hoàng xà động
>>Map108: Xích trùng động
>>Map109: Ngân lang động
>>Map110: Khu báo danh
>>Map111: Lôi đài
>>Map112: Thất thú ải
>>Map113: Khu vực chờ
>>Map114: Thạch không vực
>>Map115: Sinh tử vực
>>Map116: Luân hồi kiếp
>>Map117: Khu báo danh
>>Map118: Báo danh gia tộc
>>Map119: Báo danh gia tộc
>>Map120: Sảnh 1
>>Map121: Hành lang 1
>>Map122: Hành lang 2
>>Map123: Hành lang 3
>>Map124: Sảnh 2
>>Map125: Độc phong sơn
>>Map126: Địa trùng sơn
>>Map127: Mộc hỏa vực
>>Map128: Sơn vương trại
>>Map129: Lôi đài
>>Map130: Kẹo chiến
>>Map131: Kẹo trắng
>>Map132: Kẹo đen
>>Map133: Phòng chờ
>>Map134: Núi Doragon
>>Map135: Rừng Majo
>>Map136: Vực Yunikoon
>>Map137: Động Kingu
>>Map138: Làng Fearri
>>Map139: Quỷ Sơn
>>Map140: Sơn Hải Vực
>>Map141: Đoạn Sơn
>>Map142: Đảo Quỷ
>>Map143: Sinh Tử Kiều
>>Map144: Nhân Duyên Lộ
>>Map145: Hoang Trấn
>>Map146: Mài Tâm Lộ
>>Map147: Bát Thụ Hoang Lâm
>>Map148: Cửu Mộc Hoàng Kiều
>>Map149: Lôi đài
>>Map150: Chiến trường Hirosaki 
>>Map151: Chiến trường Haruna
>>Map152: Chiến trường Ookaza
>>Map153: Khu vực giao lưu
>>Map154: Phòng chờ Hirosaki
>>Map155: Phòng chờ Haruna
>>Map156: Phòng chờ Ookaza
>>Map157: Tam Nhân Quan 1
>>Map158: Tam Nhân Quan 2
>>Map159: Tam Nhân Quan 3

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn