NSO 145 V6.7 Hỗ Trợ SK Hè

 Chia sẻ phiên bản auto làm diều cho anh em đây ❤❤


1 số lệnh chát cơ bản hay dùng !!

bang: Đóng băng

c: Đánh cao

n: Đánh ngang

ak: Bật tự đánh

ts: Bật tàn sát

avt: Thêm vị trí

dcvt: Đánh chuyển vị trí

g: Go to

hs: Go to đến trường Hirosaki

hr: Go to đến trường Haruna

oz: Go to đến trường Oozaka

Còn các lệnh khác anh em tham khảo thêm ở bản leo nhé.

Chúc anh em chơi game vui vẻ !!!

Lệnh chat cập nhật:
- ldg + số lượng (chat khi ở trường): để làm diều giấy theo số lượng.
- ldv + số lượng (chat khi ở trường): để làm diều vải theo số lượng.

Link Tải: 

Ninja 1.4.5 V6.7 hỗ trợ SK Hè cho Java

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn