Tải Ninja Auto Làm Diều Sv HTT 02 và Kun 04

Chia sẻ phiên bản Auto làm diều
Phiên bản 148v3 Gamehub.Pro 
Được mod lại

1 số lệnh chát cơ bản hay dùng !!

bang: Đóng băng

c: Đánh cao

n: Đánh ngang

ak: Bật tự đánh

ts: Bật tàn sát

avt: Thêm vị trí

dcvt: Đánh chuyển vị trí

g: Go to

hs: Go to đến trường Hirosaki

hr: Go to đến trường Haruna

oz: Go to đến trường Oozaka

Còn các lệnh khác anh em tham khảo thêm ở bản leo nhé.

Chúc anh em chơi game vui vẻ !!!


Lệnh chát:
- Auto Diều Giấy: nbk_X_2
- Auto Diều Vải: nbk_X_3
Trong đó:
X là số lượng 
_ là khoảng cách

Link tải:


1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn