Tải phiên bản ninja auto từ 1-20

Hello xin chào tất cả anh em
Hôm nay mình chia sẻ cho anh em bản ninja auto 1-20


• Lệnh chát:
- as10: auto từ 1-10
- as20: auto từ 10-20
- a: auto 1-20 vào Kunai
• Lời khuyên:
- Anh em nên auto lên lv10 rồi vào lớp xong auto tiếp lên 20.

Link tải: 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn