Một Số Lệnh Chát Cơ Bản ở Phiên Bản Leo

 


1 số lệnh chát cơ bản hay dùng ở phiên bản LEO !!

bang: Đóng băng

c: Đánh cao

n: Đánh ngang

ak: Bật tự đánh

ts: Bật tàn sát

avt: Thêm vị trí

dcvt: Đánh chuyển vị trí

g: Go to

hs: Go to đến trường Hirosaki

hr: Go to đến trường Haruna

oz: Go to đến trường Oozaka

......

Chúc anh em chơi game vui vẻ !!!


1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn