Hướng Dẫn Auto Làm Diều Sự Kiện Hè Server TGame

 


Lệnh Chát: 

Làm diều giấy: dieu X 1 1

Làm diều vải: dieu X 1 2

Trong đó: X là số lượng 

Link phiên bản: Tại đây

Xem video hướng dẫn Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn