Phiên bản HSL server TK Gaming Hỗ trợ sự kiện

Hello mọi người 
hôm nay mình cho sẻ ccho mọi người phiên bản HSL Hỗ trợ sự kiện server TK Gaming

Phiên bản đầy đủ 5 server 

Hỗ trợ sự kiện trung thu
Lệnh chát:
Auto làm bánh hập cẩm: nbk X 0 0
Auto làm bánh dẻo: nbk X 0 1
Auto làm bánh đậu xanh: nbk X 0 2
Auto làm bánh pía: nbk X 0 3

Auto làm hộp bánh thường: nbk X 1 0
Auto làm bánh thượng hạng: nbk X 1 1
Trong đó: 
X là số lượng

Link Trang Chủ: nsotk.ga

Link tải:

Hỗ trợ Phiên Bản Ghép Converted miễn phí: Tại Đây

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn