Phiên bản Fix NVHN + auto Quà Trang Trí server RoyalTeam - Cập Nhật 24/12/2021

 Share phiên bản auto quà trang trí và Fix NVHN server RoyalTeam 

Lệnh chát: qtt X (Sử dụng được khi ở Trường Học)

Trong đó: X là số lượng

Phiên bản VIP này có những gì:

  • Tốc độ Nextmap & đánh nhanh như người yêu cũ trở mặt
  • Auto Mua Bán
  • Săn Boss
  • Auto PK
  • Item Del (Xóa Vật Phẩm)
  • Auto TTT
  • Auto TTC
  • Auto cộng điểm tiềm năng
  • Auto cộng điểm kĩ năng
  • Đặc Biệt: FIX NVHN và Auto Quà Trang Trí

Còn rất nhiều chức năng nữa mọi người tìm hiểu thêm ạ.

Tải Xuống: ( Cập Nhật 24/12/2021 )

Fix NVHN + Auto QTT.jar

Fix NVHN + Auto QTT x3.jar

Tải Phiên Bản Android

2 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn