NSO HUYỀN THOẠI


5K 1 TÀI KHOẢN CHO SEVER CÀY CUỐC .... 

HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ Qua Web tự động

KÍCH HOẠT FREE ACC ĐẦU INBOX ZALO : 0565675508

WEBSITE : NSOHUYENTHOAI.COM 

Cơ chế hoạt động sever chuẩn team , không chỉ số ảo , không loãng yên xu lượng,.,

CHỨC NĂNG đầy đủ 90% Thiếu NVCT + .......

Sever Chuẩn Cày Cuốc, Hoạt Động Kiếm Xu Lượng miễn phí ở Server NSO HUYỀN THOẠI :

  • Nhận Quà Tân Thủ 1000 Lượng
  • Điểm Danh Hằng Ngày Nhận 100 Lượng
  • Kiếm Lượng + Điểm Hoạt Động Bằng Nhiệm Vụ Hằng Ngày , Nhiệm Vụ Tà Thú
  • Hoàn Thành Mỗi Nhiệm Vụ Sẽ Nhận Được 2 Điểm Hoạt Động + Random Từ 30 Đến 50 Lượng
  • Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tà Thú Nhận Được 3 Điểm Hoạt Động , 3 Giấy Vụn
  • Dùng Điểm Hoạt Động Để Đổi Xu Lượng Tại NPC OkaneChan Với Tỉ Lệ Như Sau :

  1. 1 Điểm Hoạt Động = 10 Lượng
  2. 1 Điểm Hoạt Động = 10.000 Xu

  • Kiếm Xu Lượng Bằng Cách Đi Chiến Trường Hoàn Thành Chiến Trường Sẽ Nhận Được Một Số Xu + Lượng
  • Nhận Qùa Thăng Cấp
Clip REVIEW: Đang Cập Nhật


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn