Phiên Bản Auto Cây Thông Server BuffTeam

 


Share phiên bản auto quà trang trí server BuffTeam

Lệnh chát:  

Làm Hộp Quà: caythong X

Làm Quà Trang Trí: caythong X 1

Trong đó: là số lượng

Phiên bản VIP này có những gì:

  • Tốc độ Nextmap & đánh nhanh như người yêu cũ trở mặt
  • Auto Mua Bán
  • Săn Boss
  • Auto PK
  • Item Del (Xóa Vật Phẩm)
  • Auto TTT
  • Auto TTC
  • Auto cộng điểm tiềm năng
  • Auto cộng điểm kĩ năng

Còn rất nhiều chức năng nữa mọi người tìm hiểu thêm ạ.

Tải Xuống: 

Auto Cây Thông BuffTeam.jar

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn