Phiên bản VIP PRO Server NSOZ Server 2

Phiên bản VIP PRO Server NSOZ Server 2

Một số Chức năng mới cập nhật: 

Auto Lật Hình Auto bỏ đồ ra đất - Auto mua và sử dụng cổ lệnh - Auto sự kiện và Đổi YênXuLượng

Hướng dẫn sử dụng: 

hsl: Bật / Tắt hồi sinh lượng

- Auto lật hình ( dùng lệnh chát ) " lh X Y "  |  X là ô, Y là số lần, ô đầu tính từ 0 |

Auto sự kiện, đổi Yên - Xu - Lượng ( Tùy server Inbox admin  WapNBK.PRO để biết lệnh )

- Auto mua và sử dụng Cổ Lệnh theo vị trí ( dùng lệnh chát ) " cl X Y " | X là vị trí, Y là số lượng, ô đầu tính từ 0 | Bật Auto sử dụng và mua ở MenuAuto - Tự động

vut: Vứt hết đồ không khóa ở hành trang

Auto bỏ đồ ra đất ( MenuAuto -Item Bỏ - Thêm Item cần bỏ ra đất ) Bật tự đánh or tàn sát để tiến hành bỏ

Auto bán đồ rác ( MenuAuto -Item Del - Thêm Item cần bán ) Bật tự đánh or tàn sát để tiến hành bán

Auto Tinh Luyện Nhanh

ItemDel 120 ô rương

Auto Nhiệm Vụ Hằng Ngày

Auto mua bán

Auto bán Shinwa ( ấn vào vật phẩm cần Auto chọn tự bán Shinwa - Đặt giá - Bật tự đánh hoặc tàn sát để tiến hành auto )

Lệnh Auto mua bán:

Ấn vào vật phẩm chọn đặt giá:

Với auto mua: Ví dụ: ( gv 0 0 0 2 1 400 )

+ “gv” là tên viết tắt của vật phẩm, ở đây là giấy vụn.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “2” ví dụ muốn mua 2k xu/ 1 cái thì “2” này là 2k xu.

+ “1” ví dụ muốn mua 2k xu/ 1 cái thì “1” này là số lượng trên 1 mức giá đã đặt ra ( 2k xu )

+ “400” là số lượng gv tối đa mà mình muốn mua.


Với auto bán: Ví dụ: ( gv 2 1 1 0 0 0 )

+ “gv” là tên viết tắt của vật phẩm, ở đây là giấy vụn.

+ “2” ví dụ muốn bán 2k xu/ 1 cái thì “2” này là 2k xu.

+ “1” ví dụ muốn bán 2k xu/ 1 cái thì “1” này là số lượng trên 1 mức giá đã đặt ra ( 2k xu )

+ “1” (  )

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác

Sau đó chát "sell" để bắt đầu Auto mua hoặc bán

Tải xuống Phiên Bản JAVA

Tải Xuống Ngay NSOZ2.jar

Tải Xuống Ngay NSOZ2x3.jar

Tải Xuống Ngay NSOZ2x6.jar

Tải Xuống Ngay NSOZ2x10.jar

Tải Xuống Ngay NSOZ2x26.jar

Tải xuống Phiên Bản Convert .ZIP cho J2meLoader

Tải Xuống Ngay NSOZ2x6.zip

- X10 x26 hẹn anh em vào mai ngày kia

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn