EVOLUTION DRAGON BOY - BẢN HACK NRO JAVA [1.8.7] LT7 | UP ĐỆ KAIOKEN,TỰ K.NỐI LẠI,

 • Thêm tự động bật tắt cờ đen (Hoá khỉ liên tục=))

• Thêm vẽ thông tin đệ tử lên màn hình khi bật "abd"
• Sửa lại tự nhặt chỉ nhặt gần trong tầm nhìn nhân vật
• Đem tự động luyện tập quay trở lại, có thêm tùy chọn loại quái. Vẫn là không đánh siêu quái. Quái ở gần thì tele, xa thì chạy bộ
• Tối ưu tính toán thời gian bảo trì sáng của chức năng tự k.nối lại, tránh bỏ phí 1 ít thời gian
• Sửa một số lỗi tự buff cho đệ tử ở bản trước
• Sửa lại up đệ kaioken. Khi đệ tử dùng kaioken thì gọi đệ tử quay về (Vì có nhảy đằng giời con đệ nó vẫn cố đá 3 phát kaioken nên sửa lại)
• Đem tự đánh quay trở lại (không đánh quái, đệ tử)


Lệnh chat:

• abd - Buff cho đệ tử
• tdlt - TĐLT
• acl - Tự nhặt
• acf - Tự đổi cờ đen
• atk - Tự đánh
• gsz - Tự thu, cho đậu
• rsz - Tự xin đậu
• kok - Up đệ Kaioken
• nsq - Né siêu quái, quái bay, tìm quái thường
• alg - Tự k.nối lại
• szone - Lưu khu muốn đổi khi k.nối lại
Nguồn: HuyMe.Pro

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn