Ngọc Rồng Online Mở Máy Chủ 11 - Vũ Trụ 11 Chào các cư dân.

Vào lúc 14h00 ngày 12/12/2022 Admin sẽ chính thức ra Máy chủ thứ 11.
✨✨✨Chương trình Sự kiện đặc biệt cho máy chủ thứ 11 thời gian diễn ra trong vòng 30 ngày, kể từ lúc mở máy chủ thứ 11.
Thời gian chương trì sự kiện đặc biệt: 12/12 đến 12/1/2023
Tất cả các tài khoản được tạo mới trong thời gian diễn ra sự kiện đặc biệt sẽ được nhận x2 Exp cho đến khi kết thúc sự kiện.
Được tặng 1 tỷ vàng.
Được tặng 10 phiếu giảm giá 80%.
1️⃣ Cấp Vip 1:
Dùng 150 ngọc xanh để nâng cấp Vip 1
Được ưu đãi X3 Exp tính từ lúc nâng cấp cho đến hết sự kiện.
Được tặng thêm 1 tỷ vàng.
10 phiếu giảm giá 80%.
Avatar đẹp trai x1.
Tặng đệ tử x1
2️⃣ Cấp Vip 2:
Dùng 350 ngọc xanh để nâng cấp Vip 2
Được ưu đãi x3 Exp tính từ lúc nâng cấp cho đến hết sự kiện.
Được tặng thêm x99 thỏi vàng.
3 thẻ đội trưởng vàng
Avatar đẹp trai x1.
Tặng đệ tử x1.
Cải trang Quy Lão.
Khi kết thúc sự kiện đặc biệt thì các tài khoản đã nâng cấp Vip 2 được nhận thêm 1 set
Set Songoku
Set Ốc tiêu
Set Nappa
Mỗi tài khoản chỉ nâng cấp được 1 lần vip và nâng cấp 1 lần duy nhất.
Không thể nâng câp vip 1 rồi nâng cấp thêm vip 2 và ngược lại.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn