Hướng dẫn Đổi Mật Khẩu ninja school Server World

  Xin chào mọi người,

Hôm nay mình hướng dẫn mọi người cách đổi mật khẩu nick game server World

1. Bạn vào Link Đổi Mật Khẩu: Tại Đây

2.

- Điền tên tài khoản

- Điền mật khẩu

- Điền mật khẩu mới

- Nhập lại mật khẩu mới

3. Ấn Submit 

 The password confirm incorrect ( Sai Mật Khẩu )

 Password has been change ( Đổi Mật khẩu Thành Công ) 

Chúc mọi người thành công!1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn