Phiên Bản PC MOD Server RoyalTeam


 Hello anh em hôm nay mình chia sẻ cho anh em phiên bản PC MOD server RoyalTeam

(*) Lệnh chat cơ bản:

- sX: Tốc độ chạy X | rs: Reset tốc độ chạy

- e OR pe: Tắt auto

- khuX: Chuyển khu X

- die: Tự sát

- ltd: Lưu tọa độ

- ts: Tàn sát all | tsX: Tàn sát quái lvX

- timeakX: Tự đánh sau X giây | ak: Bật/Tắt tự đánh

- xdh: Bật/Tắt xóa địa hình

- glv: Bật/Tắt giữ level (Khi EXP đạt 80% sẽ tự thoát phiên bản)

- nv: Bật/Tắt hiển thị nhân vật trong map | dctt X: Dịch chuyển đến nhân vật trong map

- atc: Bật/Tắt auto chat file txt (Ghi nội dung chat trong file act.txt)

- hsl: Bật/Tắt hồi sinh bằng lượng (Chỉ hoặt động khi bật Tàn Sát)

- tdmX: Tốc độ nextmap X (X tính = mili giây)

- gm + mapID: Bay đến map có id mapID.

- nmX: Next map số X (vd ở Làng Tone nm0 là next map đến Ichidai, nm1 next map đến đồi Kokoro)

- npcX: Act npc id số X (Có hiện id cạnh tên NPC)

- u: Kinh kông | d: Độn thổ | l: Dịch trái | r: Dịch phải

- hs, hr, oz,...: Next to Hirosaki, Haruna, Ozaka,...

(*) Ngoài ra còn có 1 số tính năng khác trong MenuAuto

Tải Xuống:

RoyalTeam-PC

2 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn