Phiên bản Auto NVHN + Cây Thông server RoyalTeam

 Share phiên bản auto quà trang trí và Fix NVHN server RoyalTeam 

Lệnh chát: (Sử dụng được khi ở Làng Tone)

Auto Hộp Quà: caythong X 0

Auto Quà Trang Trí: caythong X 1

Trong đó: là số lượng

Phiên bản VIP này có những gì:

  • Tốc độ Nextmap & đánh nhanh như người yêu cũ trở mặt
  • Auto Mua Bán
  • Săn Boss
  • Auto PK
  • Item Del (Xóa Vật Phẩm)
  • Auto TTT
  • Auto TTC
  • Auto cộng điểm tiềm năng
  • Auto cộng điểm kĩ năng
  • Đặc Biệt: FIX NVHN và Auto Quà Trang Trí

Còn rất nhiều chức năng nữa mọi người tìm hiểu thêm ạ.

Tải Xuống: 

NVHN + Auto Cây Thông.jar

RoyalTeam188 Gốc.jar

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn