Phiên Bản VIP hỗ trợ làm diều Server NBK

 Chia sẻ phiên bản Auto làm diều Server NBK
Lệnh chát hỗ trợ Sự Kiện hè:

Làm diều giấy: dieu X 0
Làm diều vải: dieu X 1

Trong đó: X là số lượng 

Một số Chức năng hay:

- hsl: Bật / Tắt hồi sinh lượng

- vut: Vứt hết đồ không khóa ở hành trang

- tb: Tìm Boss ( Tới map có boss chát )

- Auto Tinh Luyện Nhanh

- ItemDel 120 ô rương

- Auto Nhiệm Vụ Hằng Ngày

- Auto mua bán

- Auto bán Shinwa

Lệnh Auto mua bán:

Với auto mua: Ví dụ: ( gv 0 0 0 2 1 400 )
+ “gv” là tên viết tắt của vật phẩm, ở đây là giấy vụn.
+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.
+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.
+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.
+ “2” ví dụ muốn mua 2k xu/ 1 cái thì “2” này là 2k xu.
+ “1” ví dụ muốn mua 2k xu/ 1 cái thì “1” này là số lượng trên 1 mức giá đã đặt ra ( 2k xu )
+ “400” là số lượng gv tối đa mà mình muốn mua.

Với auto bán: Ví dụ: ( gv 2 1 1 0 0 0 )
+ “gv” là tên viết tắt của vật phẩm, ở đây là giấy vụn.
+ “2” ví dụ muốn bán 2k xu/ 1 cái thì “2” này là 2k xu.
+ “1” ví dụ muốn bán 2k xu/ 1 cái thì “1” này là số lượng trên 1 mức giá đã đặt ra ( 2k xu )
+ “1” (  )
+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.
+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.
+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác
Sau đó chát "sell" để bắt đầu Auto mua hoặc bán


DOWNLOAD:

Tải Xuống Ngay NSONBK.jar

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn