Phiên Bản Hỗ Trợ SỰ KIỆN NOEL, TẾT DƯƠNG LỊCH 2023 và Auto Đổi Yên Xu Lượng Server World

 Phiên Bản Hỗ Trợ Server Hirosaki nhé anh emI. Auto Tiên Nữ ( Chát npcnbk33 )

>> Đổi Quà

- Đổi điểm XU: Chát atnpc X 0 0

- Đổi điểm LƯỢNG: Chát atnpc X 0 1


II. Auto Cây Thông ( Chát npcnbk34 )

>> Auto ở Map nào thì chát mapskID

Xem ID MAP Tại Đây

- Auto hộp quà: Chát atnpc X 0

- Auto Quà Trang Trí: Chát atnpc X 1


III. Auto Đổi Yên - Xu - Lượng

>> Đổi Lượng ra xu

chát npcnbk24

chát atnpc X 0 0


Trong đó: X là số lượng

Phiên bản Hỗ Trợ: Tại Đây

6 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn