Phiên bản VIP PRO Server World

 Phiên bản VIP PRO Server NSO TNT Game

Một số Chức năng mới cập nhật: 

Auto Lật Hình Auto bỏ đồ ra đất - Auto mua và sử dụng cổ lệnh - Auto sự kiện và Đổi YênXuLượng

Hướng dẫn sử dụng: 

hsl: Bật / Tắt hồi sinh lượng

- Auto lật hình ( dùng lệnh chát ) " lh X Y "  |  X là ô, Y là số lần, ô đầu tính từ 0 |

Auto sự kiện, đổi Yên - Xu - Lượng 

- Auto mua và sử dụng Cổ Lệnh theo vị trí ( dùng lệnh chát ) " cl X Y " | X là vị trí, Y là số lượng, ô đầu tính từ 0 | Bật Auto sử dụng và mua ở MenuAuto - Tự động

vut: Vứt hết đồ không khóa ở hành trang

Auto bỏ đồ ra đất ( MenuAuto -Item Bỏ - Thêm Item cần bỏ ra đất ) Bật tự đánh or tàn sát để tiến hành bỏ

Auto bán đồ rác ( MenuAuto -Item Del - Thêm Item cần bán ) Bật tự đánh or tàn sát để tiến hành bán

Auto Tinh Luyện Nhanh

ItemDel 120 ô rương

Auto Nhiệm Vụ Hằng Ngày

Auto mua bán

Auto bán Shinwa ( ấn vào vật phẩm cần Auto chọn tự bán Shinwa - Đặt giá - Bật tự đánh hoặc tàn sát để tiến hành auto )


Lệnh Auto mua bán:

Ấn vào vật phẩm chọn đặt giá:

Với auto mua: Ví dụ: ( gv 0 0 0 2 1 400 )

+ “gv” là tên viết tắt của vật phẩm, ở đây là giấy vụn.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “2” ví dụ muốn mua 2k xu/ 1 cái thì “2” này là 2k xu.

+ “1” ví dụ muốn mua 2k xu/ 1 cái thì “1” này là số lượng trên 1 mức giá đã đặt ra ( 2k xu )

+ “400” là số lượng gv tối đa mà mình muốn mua.


Với auto bán: Ví dụ: ( gv 2 1 1 0 0 0 )

+ “gv” là tên viết tắt của vật phẩm, ở đây là giấy vụn.

+ “2” ví dụ muốn bán 2k xu/ 1 cái thì “2” này là 2k xu.

+ “1” ví dụ muốn bán 2k xu/ 1 cái thì “1” này là số lượng trên 1 mức giá đã đặt ra ( 2k xu )

+ “1” (  )

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác.

+ “0” là mặc định, không được thay bằng số khác

Sau đó chát "sell" để bắt đầu Auto mua hoặc bán

Tải Xuống Ngay SvWorld_VIP.jar

Cần phiên bản ghép thì comment nhé ae

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn